zondag 11 augustus 2013

30 juli 2013: Kristallhöhle/Crystal Cave Idar-Oberstein

Vandaag vanaf ons vakantieadres een flinke autorit gemaakt naar Idar-Oberstein, de edelsteenstad van Duitsland. Hier wilden we een edelsteenmijn bezoeken. Natuurlijk wil ik op zo'n dag ook een cache vinden en hier lag een earthcache waarbij een aantal vragen beantwoord moesten worden. Tijdens de rondleiding goed opgelet naar de informatie van de gids. Erg interessant hoe de arbeidsomstandigheden in een dergelijke mijn waren. Een gemiddelde mijnwerker kon ongeveer 1 meter per jaar vooruitkomen door de hardheid van het gesteente en de gemiddelde levensverwachting van een mijnwerker was door het stof en de vochtige omgeving niet ouder dan 35 jaar. Aan het eind van de 19e eeuw vertrokken veel mijnwerkers dan ook naar Brazilië omdat daar de edelstenen makkelijker te delven waren. In de mijn waren mooie exemplaren te zien van stenen die onder invloed van de lava en gassen zijn gevormd. In de mijn werden onder andere Jaspis, Agaat en Bergkristal gewonnen. Na de rondleiding werden door het gezin de overige antwoorden opgezocht bij een geologisch informatiepad. Hier werd informatie gegeven over verschillende gesteentesoorten en ook hier moesten een aantal vragen beantwoord worden. De antwoorden moesten gemaild worden en na een paar dagen kwam de goedkeuring om de earthcache te mogen loggen.
Varens die met bezoekers de mijn in zijn gelift

Waardering Kristallhöhle/Crystal Cave Idar-Oberstein (GC1WM1M):
Moeilijkheidsgraad: 7
Cachelocatie: 8
Originaliteit: 7

Heute von unserem Urlaub Adresse machte einen großen Antrieb zu Idar-Oberstein, der Edelstein Stadt in Deutschland. Hier wollten wir einen Edelstein Mine besuchen. Natürlich möchte ich auch an dieser Tag einen Cache finden und hier war ein Earthcache wo bei mehrere Fragen zu beantworten waren. Während der Tour waren wir aufmerksam auf die Informationen aus der Führung. Sehr interessant, wie die Arbeit in einer solchen Mine waren. Ein durchschnittlicher Bergmann arbeitete etwa 1 Meter pro Jahr wegen der Härte des Gesteins und die durchschnittliche Lebenserwartung eines Bergmanns war durch den Staub und feuchter Umgebung nicht älter als 35 Jahre. Am Ende des 19. Jahrhunderts verließen viele Bergarbeiter daher nach Brasilien, weil es die Edelsteine ​​einfacher zu finden waren. In der Mine sahen wir schöne Steine ​​die unter dem Einfluss von Lava und Gase gebildet werden.  In der Mine waren unter anderem Jaspis, Achat und Quarz gewonnen. Nach der Tour wurde durch die Familie den anderen Antworten gesucht auf eine Lehrpfad mit Information über die verschiedenen Gesteinsarten. Hier war eine Reihe von Fragen zu beantworten. Die Antworten wurden gemailt werden und nach ein paar Tagen kam die Zustimmung um die Earthcache zo loggen.

Bewertung Kristallhöhle / Crystal Cave Idar-Oberstein (GC1WM1M):
Schwierigkeit: 7
Cache Lage: 8

Originalität: 7

Team Vlinder was ook aan het geocachen

Diverse edelstenen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten